Tradisjoner og ordener i Norge

Ancient and Mystical Order Rosæ Crucis (A.M.O.R.C.) Orden basert på monografier. Har ikke innvielser i Norge.Ancient and Mystical Order Rosæ Crucis er en av flere rosicrucianske ordener i Norge. Den ble opprettet i New York i 1915 av H. Spencer Lewis.
A.M.O.R.C. tillegger rosenkorsordenen en ubrutt linje bak til den egyptiske farao Akhenaton og frem til i dag.
Marcello Haugen var en av de som innførte ordenen til Norge på 1960-tallet.
Den Norske Druidorden Ordenens høye mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og å arbeide for et verdens-omspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet. Denne oppgaven søker Ordenen å løse ved at medlemmene tilegner seg kunnskaper av etisk og åndelig verdi.Ordenen er politisk og religiøs nøytral. Som uttrykk for et gudsbegrep som alle medlemmer kan slutte seg til, uansett nasjon eller rase, tror de på en enhet i altet som en høyeste kraft.
Den Norske Frimurerordenen Selvutvikling tuftet på laugsvirksomheten i middelalderen.En sammenslutning for menn fra ulike samfunnslag og yrkesgrupper som
tilbyr sine medlemmer muligheter for personlighetsvekst basert på etiske og moralske verdier. Den Norske Frimurerorden hviler på et kristent grunnlag, og skiller seg derfor fra andre frimurerordner som kun krever tro på et høyere vesen, og aksepterer menn fra alle religioner i sine rekker.
Le Droit Humain (Ko-Frimureri) Frimureri for begge kjønn.
Nordisk PaganistforbundGudinnedyrkelse og naturreligion.Ikke et eget selkap, men en samling av flere eklektiske utøvere, så vel som organiserte tradisjoner, slik som Åsatru, Gardneriansk og Alexandrisk Wicca.
Odd Fellow Ordenen En orden som baserer seg på moral og leveregler, viet til å forbedre og opphøye menneskeheten. Blant Odd Fellows plikter er det å besøke de syke, avlaste de nødlidende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse.
Ordenen av den Hvite Rose er en selvstendig og fullverdig frimurerorden for kvinner.
Ordenen ble stiftet i 1802 av Hertuginne Hedvig Elisabet Charlotta av Södermanland, senere Dronning Hedvig Elisabet av Sverige og Norge. Ordenen er derfor blant det eldste rene frimureriet åpent for kvinner i dag.
Ordre Reaux Croix Mystisk, magisk og filosofisk innvielsestradisjon fra 1700-tallet som innehar alle de tre Martinistiske retningene: Voie Cardiaque, Elus Coën og C.·.B.·.C.·.S.·. .
Ordo Templi Orientis (O.T.O) En filosofisk og thelemisk innvielsestradisjon.Stiftet av Karl Kellner, Theodor Reuss, Frantz Hartman og Heincrich Klein i 1902. Den ble senere reformert av Aleister Crowley som innførte filosofien om Thelema (Viljen) gjennom «Lovens bok».
Sodalitas Rosae Crucis En magisk orden.Er en moderne Golden Dawn-orden. Ordenen praktiserer det klassiske Golden Dawn-systemet utviklet av Westcott, Woodman og Mathers, og tilbyr også enkelte elementer fra eldre rosencreutziske linjer og tradisjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>